Dvanaest pripadnika MUP RS-a dobilo otkaz

Borba MUP-a Srpske protiv kukolja u vlastitim redovima rezultirala je prošle godine otkazom za 12 policajaca.

To je navedeno u Izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske za 2023. godinu, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a u kojem se, takođe, navodi da je prošle godine suspendovano 35 policijskih službenika.

Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, disciplinske mjere za teže povrede dužnosti izriču disciplinska komisija i Policijski odbor odlučujući po žalbi.

Policijski odbor je, kako je precizirano, tokom prošle godine zaprimio 215 predmeta, od čega je 89 disciplinskih i 126 ostalih.

Kada su u pitanju teže povrede dužnosti, Policijski odbor je donio odluke kojim su odbijene kao neosnovane žalbe i potvrđeno je rješenje o prestanku radnog odnosa za 12 policajaca.

Što se tiče disciplinskih postupaka, još 10 policajaca moglo bi doživjeti sudbinu svojih 12 kolega koji su dobili otkaz.

- Sproveden je prvostepeni disciplinski postupak i donesena su 72 prvostepena rješenja za 102 policijska službenika i izrečene su sljedeće disciplinske mjere: prestanak radnog odnosa za 10 policijskih službenika, novčana kazna za 71 policijskog službenika, 18 ih je oslobođeno disciplinske odgovornosti i tri su disciplinski odgovorni, ali se neće izricati disciplinska mjera - ističe se u Izvještaju o radu MUP-a Srpske za 2023. godinu.

Međutim, budući da odluka disciplinske komisije nije konačna, na njih je izjavljeno devet žalbi Jedinice za profesionalne standarde, a evidentirane su i 34 žalbe policajaca.

Na spisku policajaca kojima je disciplinska komisija prošle godine izrekla prekid radnog odnosa našao se i Aleksandar Tošić (48), o kojem su "Nezavisne novine" pisale u avgustu 2023.

Tada je, naime, Osnovni sud u Sokocu potvrdio optužnicu protiv Tošića, koja ga tereti da je, radeći kao policajac u lokalnoj policijskoj stanici, iz njenog depozita ukrao 19 pištolja, a zatim ih prodao tako što ih je ostavio pored puta, te preuzeo kovertu s novcem.

- Na teret mu se stavlja da je ukrao 19 pištolja koji su bili zapakovani u papirne kese, na način da je s pakovanja skinuo naredbe za deponovanje, a pištolje stavio u kartonsku kutiju koju je po dogovoru s poznanikom odnio i ostavio na lokalitet zvani Devet stražara u blizini magistralnog puta Rogatica - Ustiprača, a preuzeo unaprijed pripremljenu kovertu sa 2.300 KM na ime otkupa ovih pištolja - navodi se u optužnici.

Nekoliko sedmica kasnije, stiže reakcija iz MUP-a Srpske - radni odnos mu je prekinut zbog teže povrede radne dužnosti.

- Disciplinska komisija okončala je prvostepeni postupak protiv policijskog službenika A.T. Izrečena je disciplinska mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti - zloupotreba ili prekoračenje ovlašćenja i ponašanje u službi ili izvan službe koje narušavanja ugled Ministarstva - rečeno je tada iz MUP-a Srpske.

Sličnih odluka disciplinske komisije bilo je i ove godine, a jedan od slučajeva je posebno zanimljiv. Naime, kako je sredinom marta saopšteno, policajcu N.D. prekinut je radni odnos zbog - neopravdanog odsustva sa poslova i zadataka.

Disciplinska komisija Odjeljenja za prvostepeni disciplinski postupak Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dodaje se u saopštenju, okončala je prvostepeni disciplinski postupak protiv policijskog službenika N.D.

- Njemu je izrečena disciplinska mjera prekid radnog odnosa zbog teže povrede radne dužnosti neopravdano odsustvo sa poslova i zadataka iz pravilnika o disciplinskom postupku - navode iz MUP-a Srpske.

nezavisne.com

Tagovi: