Kako je trošen novac iz derventske kase?

Odbornici u Skupštini grada Derventa naći će se ponovo na okupu u četvrtak, u maloj sali Centra za kulturu, gdje će biti održana peta po redu sjednica lokalnog parlamenta u novom sazivu, a predloženi dnevni red sluti na novo maratonsko i burno zasjedanje.

Plan je da odbornici “prečešljaju” ukupno 33 tačke, među kojima su informacije o izvršenju budžeta u 2020. godini, kada je Derventa još imala status opštine u Republici Srpskoj, zatim prikaz prihoda i rashoda u prvom kvartalu ove godine, te nekoliko odluka koja se tiču imenovanja u gradskim ustanovama.

Budžet je tradicionalno interesantna tema i redovno izazove burne rasprave, bilo da je riječ o republičkom parlamentu ili sjednica skupština na lokalnom nivou, i kada se radi o projekcijama, ali i izvršenju.

Analiza prošlogodišnjeg budžeta grada ukazuje na djelimično uravnotežen budžet kada se poredi 2019. i 2020. godina. Međutim, pojedinci ukazuju da je ilustrativno izdvajanje za javne nabavke koje je za prvih devet mjeseci 2020. iznosilo milion maraka, što je, prema analizama, za oko trećinu više nego tokom prvih devet mjeseci 2019.

To otvara prostor za osnovanu sumnju da su izdvojena značajna sredstva kako bi se tadašnja vlast održala na tronu i nakon novembarskim izbora, koji su održani prošle godine.

JAVNE NABAVKE

Budžetski prihodi i rashodi su planirani uravnoteženo, a kada se posmatra funkcionalna klasifikacija, budžet za 2020. godinu imao je značajno veću stavku i za zdravstvo.  

Pod posebnom lupom uvijek su javne nabavke jer otvaraju prostor za određene malverzacije, a analiza prošlogodišnjih nabavki u Derventi ukazuje da je, između ostalog, lani zabilježeno čak devet izmjena plana nabavki što može ukazivati da se kasnije pokazalo da određeni planovi nisu bili dobri, da su se „štimali“ neki poslovi uz manje transparentnosti, a sigurno je i pandemija uradila svoje.

Evidentno je da se poštuje obaveza objavljivanja informacija o dijelovima ugovora koji su sklopljeni sa ponuđačima, ali i veoma mala konkurencija u okviru javnih nabavki, te se obično javlja samo jedan ponuđač.

“To može da ukazuje na određene anomalije u vezi sa pripremom tenderske dokumentacije u cilju favorizovanja određenih ponuđača”, stav je sagovornika iz ekonomske struke.

Kada se posmatraju sveobuhvatne nabavke za prvih devet mjeseci 2020. godine, vidljivo je da je „šampion“ javnih nabavki preduzeće “Geokop” sa realizacijom čak 11 ugovora u vrijednosti koja premašuje 1,2 miliona KM bez PDV-a.

U periodu od 2015. do 2019. godine, ovo preduzeće je imalo još 46 ugovora koji su bili zaključeni sa opštinom Derventa. Interesantno je da se obično dešava da se dostavlja samo jedna ponuda kada se posmatraju ugovori koje je dobila firma Geokop.

MG Mind” je posljednji ugovor za asfaltiranje i održavanje lokalnih ulica i puteva imao krajem 2018. iako ovo preduzeće ima asfaltnu bazu na 20 kilometara od područja Dervente.

Odbornica SNSD-a Maja Pjeranović ističe da je pandemija virusa korona usporila rad Skupštine, ali da su projekti transparentno realizovani tokom godine.

Pjeranovićeva, koja je i zamjenica šefa odborničkog Kluba SNSD-a, podvukla je da je posljednjih deset godina Derventa posluje sa suficitom tako da je i lani, u doba pandemije i smanjenih prihoda, ostvaren značajan suficit redovnim praćenjem ostvarenja prihoda i rashoda.

“U najvećem jeku pandemije grad je uspio prodati zemljište za industrijske pogone stranim i domaćim investitorima u cilju privrednog razvoja grada, tako da je prodaja ublažila negativne efekte virusa na prihode. Vjerovatno bi pojedinci voljeli da grad posluje negativno, ali o domaćinskom poslovanju i vođenju grada najbolje govori pozitivan revizorski izvještaj, a kojim se rijetko koja lokalna zajednica u Republici Srpskoj može pohvaliti”, istakla je za portal “MojaDerventa.info”.

Govoreći o navodima da “Geokop” uglavnom pobjeđuje na konkursima, navela je da nakon raspisane javne nabavke svi imaju mogućnost da se prijave, pa tako i “Geokop”.

“To preduzeće je iz Dervente i u njemu rade naši ljudi. Kada kažem naši, mislim na to da su iz našeg grada, mašine i oprema su takođe na dohvat ruke, i pretpostavljam da zbog toga daju i najpovoljniju ponudu. Meni lično je drago ako većinu poslova obavlja “Geokop” jer je naš domaći privrednik koji će sigurno najbolje obaviti posao za svoj grad, ali svakako da i druga preduzeća obavljaju poslove na području grada. U posljednjih deset godina veliki broj poslova su obavljale i druge firme, jedna od njih je “MG Mind” iz Prnjavora. Kao što sam rekla, sve je transparentno i javno i procedura je ista za sve”, zaključila je Pjeranovićeva.

Iz SDS-a su poručili da će o izvršenju gradskog budžeta biti riječi na majskom zasjedanju.

“Govorićemo više o tome tada. “Geokop” je domaća firma i vjerovatno dobija najviše tendera. To, recimo, nije bilo tako 2016. kad je “MG Mind” dobijao većinu poslova. Domaće je domaće”, kazao je kratko za portal “MojaDerventa.info” šef odborničkog Kluba SDS-a Branko Katanić.

SUFICIT I IMENOVANJA

Skupština je polovinom decembra 2019. godine, usvojila budžet Dervente za iduću godinu u iznosu od 18.877.500 maraka. Ukupni rashodi i izdaci od januara do kraja decembra prošle godine su, kako je navedeno u izvještaju o izvršenju budžeta za 2020, ostvareni u iznosu od 16.660.653 KM i realizovani kroz devet potrošačkih jedinica Opštinske uprave i deset ostalih budžetskih korisnika.

“U odnosu na planirani godišnji iznos od  18.877.500 KM izvršenje rashoda i izdataka je 88,2 odsto. U odnosu na isti period prethodne godine realizovani rashodi su veći za 3.075.253 KM, prvenstveno zbog uključivanja nove potrošačke jedinice JZU Dom zdravlja Derventa”, istaknuto je u informaciji iz koje je vidljivo da konačni odnos svih budžetskih prihoda i rashoda pokazuje da je lani ostvaren suficit 2,14 miliona KM.

Ovogodišnji budžet je usvojen u martu ove godine u iznosu od 19,13 miliona KM, a pred odbornicima u četvrtak će se naći i izvršenje budžeta grada tokom prva tri mjeseca ove godine. Planom zasjedanja je predviđen i aktuelni čas, te rasprava o prijedlozima plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede te sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području grada Derventa u 2021. godini.

Odbornici će razmatrati i prijedloge odluka o izdvajanju sredstava za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja, određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području Grada, osnivanje Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa te prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o visini odborničkog dodatka za vršenje odborničke dužnosti i visini naknade za rad radnih tijela Skupštine grada, odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Skupština, prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora „Centra za socijalni rad“, te o o objavljivanju oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa.

Skupština će, kako je objavljeno, razmatrati više rješenja iz kadrovske oblasti, među kojima su i izbor članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“.

MojaDerventa.info