Majkama u Srpskoj sa četvoro i više djece prosječna plata

 Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske je kreiralo radnu verziju Nacrta zakona o majci uvaživši jednim dijelom inicijativu Udruženja porodica sa četvoro i više djece "4+", potvrdili su za "Nezavisne" iz Ministarstva.

Kako kažu, iako se radi o radnoj verziji Nacrta zakona, može se reći da idu u pravcu osnivanja fonda koji bi prikupljao sredstva za ovu namjenu, a kako bi se stvorile formalno-pravne pretpostavke za finansijsku održivost zakona. 

- Potrebno je mijenjati i važeće zakone u oblastima iz kojih će se usmjeravati sredstva u Fond, bilo da se radi o dohotku, dobiti, igrama na sreću i slično. Takođe, razmišljanja da se dio sredstava obezbijedi iz budžeta Republike Srpske zahtijevaće izmjenu Zakona o izvršenju budžeta - istakli su iz Ministarstva.

Ističu da se radi o sistemskom i sveobuhvatnom  pristupu koji zahtijeva izmjenu više zakonskih i podzakonskih akata pa je realno očekivati da sam zakon bude upućen u proceduru u drugom ili trećem kvartalu ove godine, a da do neophodnog usaglašavanja drugih zakona u pravnom sistemu RS i njegove primjene dođe u narednoj godini.

- Finansijska održivost samog zakona je jedan od najvažnijih segmenata neophodnih za njegovo donošenje. Primjera radi, samo udruženje u osnovnom prijedlogu obuhvata traženih prava navodi iznos od milijardu KM godišnje, a u drugim opcijama 500 miliona KM i u minimumu 300 miliona KM na godišnjem nivou - rekli su iz Ministarstva.

Navode da će u narednom periodu biti formirana radna grupa koju će činiti predstavnici više institucija, a kojoj će radna verzija ovog nacrta biti predstavljena kao osnova za konačno kreiranje i usaglašavanje navedenog zakona.  

Dejan Todorović, potpredsjednik Udruženja porodica sa četvoro i više djece Republike Srpske "4+" i idejni kreator zakona o majci, ističe da je cilj da svaka majka za svako dijete do njegove 18. godine ili dok ne završi redovne studije dobije odgovarajući materinski dodatak.         

- Taj dodatak bi trebalo da bude polovina prosječne plate u Republici Srpskoj, a nakon toga bi majke sa troje djece dobile doživotnu naknadu ili penziju koja bi bila u visini polovine prosječne plate, dok bi majke sa četvoro i više djece dobile naknadu koja bi bila u iznosu jedne prosječne plate - rekao je Todorović za "Nezavisne".  On kaže da je u padu broj rođene djece, raste broj umrlih te da je prisutno i iseljavanje pa bi se usvajanjem zakona o majci pomoglo da se zaustavi iseljavanje i poraste natalitet.            Dodaje da su nedavno održali sastanak sa Sonjom Davidović, ministarkom porodice, omladine i sporta Republike Srpske, na kojem su se dogovorili da se formira tijelo koje će raditi na pripremi i izradi zakona o majci.

- S obzirom na to da su bili praznici, nadamo se da ćemo uskoro dobiti poziv Ministarstva i da ćemo početi raditi na tome -  naglasio je Todorović.

I Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja "4+" iz Banjaluke, ističe da već više od 15 godina, odnosno otkad su osnovali Udruženje, zagovaraju penzionisanje majki sa četvoro i više djece.

(Nezavisne)

Tagovi: